Wil jij reizen met God?

Reizen met God is een mysterie. Is God nog wel zichtbaar in de wereld? Juist de ervaring van Zijn afwezigheid roept om God en verwijst naar God. Wat doen we daar mee?

"Ik kan niet bewijzen dat het christendom waar is. Maar ik kan je wel laten zien dat er goede redenen zijn om in Jezus te geloven" (Tim Keller)." Als je bereid bent om toe te geven dat je behoefte hebt om betere antwoorden te vinden op de grote vragen die je nu krijgt, en als je bereid bent om niet weg te klikken als het over christendom gaat...., dan nodig ik je uit om verder te kijken op deze website. Nadenken over de wereldveranderende opvattingen  - er is geen goede reden om dat niet te doen.

Iedereen aanbidt. De enige keuze die we hebben is het voorwerp van onze aanbidding. En de meest overtuigende reden om wellicht voor een of andere god te kiezen.....als voorwerp van aanbidding.....is dat zo ongeveer alle andere dingen die je aanbidt je levend zullen verslinden. Als je geld, materiële dingen, eigen lichaam, schoonheid of verstand aanbidt, als je daar de werkelijke dingen van het leven aan ontleent, dan zul je nooit het gevoel hebben genoeg te hebben. Aanbid je macht en je zult je uiteindelijk zwak en bang voelen, en je zult nog meer macht over anderen nodig hebben om je angst het zwijgen op te leggen (D.F. Wallace).

Zou je ook een God kunnen aanbidden en je dan echt bevrijd kunnen voelen? De uitdaging voor christenen is om het mysterie van God opnieuw te vertellen.